Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Janna van Leeuwen diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Janna van Leeuwen een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

Annulering

-Annuleren van een individuele sessie kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door Janna van Leeuwen te worden bevestigd. Wanneer er niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd of men niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
-Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door Janna van Leeuwen te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moeten maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als Janna van Leeuwen door ziekte of overmacht geen training of sessie kan geven, staat het Janna van Leeuwen vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing workshop

In geval van onvoldoende deelnemers kan Janna van Leeuwen een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door Janna van Leeuwen geleverde dienst, dan doet Janna van Leeuwen haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Janna van Leeuwen gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

Disclaimer

De groepslessen en individuele sessies bieden handvaten om tot meer ontspanning te komen in lichaam en geest, en kunnen hierdoor ondersteunen in uw persoonlijke groei.

Wanneer een persoon acute of ernstige gezondheidsklachten of psychische klachten heeft, raadt Janna van Leeuwen deze persoon aan naar een arts of psychotherapeut te gaan. Het aanbod van Janna van Leeuwen vervangt nooit medische of psychologische behandeling of advies.

Janna van Leeuwen is niet verantwoordelijk voor schade bij de klant die voortkomt uit psychische of fysieke klachten die reeds voor het gebruikmaken van de dienst aanwezig waren.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die de klant toevertrouwt tijdens de dienstverlening, zowel mondeling als schriftelijk, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Janna van Leeuwen zal nooit vertrouwelijke informatie van de klant doorgeven aan derden, tenzij dit met toestemming is van de klant zelf.

Nu en dan verwerkt Janna van Leeuwen ervaringen uit lessen en sessies in openbare uitingen. Dit wordt altijd zo gedaan dat de identiteit van de klant redelijkerwijs niet te achterhalen is. Mocht de klant hier bezwaar tegen hebben, kan deze dit per e-mail melden.

Proefles

Strippenkaart

Pakket van 4 lessen: €100,- (te gebruiken binnen 6 maanden)